• www.nordlyssport.no

  • www.peakfitness.no

Bli min sponsor i jakten på seven summits.

Det er fleire som har vore i verdensrommet enn det er menneske som har klatra dei sju høgaste fjella på kvart kontinent, eg skal bli den første strilen som klarer dette! Mitt namn er Cato Risløw, og dette er min draum:

I slutten av draumen ligg Mount Everest, men la meg starta med byrjinga. I år 2004 klatra eg Mont Blanc, og vart bitt av basillen. Å klatra høge fjell, gjorde livet verdt å leva. Å stå på toppen av verda, og la inntrykka synka etter planlegging, blodslit og knallhard trening, gav meining til utrykket -Det er nå ein kjenner at ein lever-

Ein plan var i emning , men det var først etter å ha klatra Europas høgaste fjell Elbrus i 2008 og så Afrikas høgaste fjell, Kilimanjaro i 2012 at eg vart sikker i mi sak. Eg skal klara og klatra Seven summits. Dei sju høgaste fjella på dei sju kontinenta. Ei bragd få i verda har gjort før meg, og ingen, som bur så lavt, som ein meter over havoverflata i Øygarden!

 

I 2015 vart det høgaste fjellet i Sør Amerika, Mount Aconcagua besteget i januar, i august same år nådde eg toppen av Mount Kosciuszko i Australia.

I sommaren reiste eg til Nord Amerika, der verdens kaldeste fjell Denali ligg. Ein 21 dagers ekspedisjon venta på meg der. Den var gjennomført med hell, og 5 av 6 nådde toppen i eit år, der rekord få klatrere kom til topps samanlikna med tidlegare år. Været var tøft denne sesongen. I jula 2018 nådde eg toppen av fjell nr 6 i Antarktisk, Mount Vinston! No er det Berre Mount Everest igjen.

 Kva kan eg gje attende til dykkar bedrift, mot at dåke støttar meg?:

Eg ynskjer å bytte tenester, sånn at dåke føler at firmaet blir skikkelig promotert, og at kvart firma som er med, får noko konkret att.

Eg kan foreksempel gje attende ein teambuildingsdag med kajakkopplevingar for dei ansatte, eller leirdueskyting, kanskje foretrekk ein klippe og juvvanding i Øygardsnaturen, rappellering eller zip line. Eg held gjerne motivasjonsforedraget: Kvifor nedturane er dei viktigaste! Eit fjell foredrag om jakten på lukke, glede og the seven summits.

Kvart firma som er med vil bli promotert under mine sponsorar på denne heimesida.

Bli med på ein teambuildingsdag, kombiner det med eit underhaldande og ettertenksomt foredrag!

Forslag til sponsoravtale til din bedrift.

Prosjektets namn: Frå flatt hav til verdas tak!


Ekspedisjoner og bestigning av
av dei høgaste fjella på alle kontinenta.
 
Cato Risløw
Fagrebakkane 30
5337 Rong
Bankgiro:
 
www.draumenomsevensummits.com
 
 
 
 
 
SAMARBEIDSAVTALE
xx.xx.xx er det inngått følgende avtale mellom:
 
 
Cato Risløw
 
og
xx
xx
xx
 
AVTALENS FORMÅL

1. XX skal fram til målet er nådd vere Cato Risløw sin samarbeidspartner i prosjektet -Frå flatt hav til verdas tak.
2. Gjennom tiltak som beskrevet nedenfor skal Cato Risløw medvirke tIL at XX blir profilert som ett firma som støtter den aktiviteten Cato Risløw legger ned i sin satsing på å bli vestlandets første person til å nå toppen av dei høgaste fjella på alle kontinenta.

Cato Risløw skal i alle sammenhenger søke å profilere XX som en av sine XXsponsorer.
 
LEVERINGSSPESIFIKASJON
3. RETTIGHETER FOR XX

XX får profilere seg igjennom
I. reklame på siden draumenom sevensummits.com etter nærmere avtale om størrelse og utforming. Reklamen skal tilpasses sidens design.
II. XX har videre rett til annonse på hjemmeside – www.draumenom sevensummits.com med hypertekst link til egen hjemmeside.
 
III. XX har rett til reklame på klær, men må levere logoer og patcher selv.
 
IIII. Avtale om evt. antall og størrelse på patch og plassering, vil bli gjennom særskilt avtale.
 
V. XX skal motta bilde og takkebrev etter hver ekspedisjon, og også få promotert kleslogo og logo i takkeannonse i lokalavis etter hver ekspedisjon.
 
VI. XX har, etter nærmere avtale, rett til å benytte Cato Risløw til foredragsholder og aktivitetsarrangør for bedriftens ansatte i eit gitt tidsrom.
 
VII. XX skal være leverandør av økonomisk støtte etter nærmere avtale gjennom prosjekttiden, den økonomiske avtalen kan utvides gjennom prosjekttiden og reforhandles om dette er eit ønske frå XX
 

4. PLIKTENE TIL XX ETTER AVTALEN
XX skal sende logo eller link til logo til bruk for trykk på xx til catorislow@hotmail.com innen xx.xx.20xx.

For retten til ytelsene beskrevet i pkt.3 betaler XX spesifisert slik:
- Sponsong på xx: kr. xx 000,-
 
Inkludert i prisene nevnt over er evt. kostnadene ved trykk av profilering/ reklame på klær.
Kostnaden for trykk og profilering betales av xx.

5. AVTALENS VARIGHET - OPSJON

Avtalen gjelder fra dagens dato og til prosjektet avsluttes, enten pga at prosjekter er fullført, eller blir avslutter pga økonomi, skade, naturkatastrofer og andre signifikante ytre påverknader.


6. BETALINGSBETINGELSER - FATURERING
Cato Risløw har rett til å sende faktura pålydende kr. med 30 dagers forfall.
   
   7. PARTENES KONTAKTPERSONER
NAVN
Tlf.
Annet.
Cato Risløw
Fagrebakkane 30
5337 Rong
Mob: 40081469
E-post: catorislow@hotmail.com
 
 

Hjemmeside
Www.draumenomsevensummits.com