8. mar, 2020

Eg klatrer Mount Everest neste vår!


Eg klatrer Mount Everest neste vår!
 
Vel, det er iallefall målet mitt. Eg har eit fjell igjen å klatre for å bli den første strilen som har fullført å ha klatra dei sju høgste fjella på jorda sine sju kontinent. Det er fleire som har vore i verdsrommet enn det er menneske som har klart denne bragda. Det har tatt meg 14 år og gode samarbeidspartanarar for å koma så langt. 
 
Eg treng di hjelp!
 
No treng eg di hjelp! I oktober må eg ha økonomien på plass, for då skal klatrelisenser og andre utgifter betalast. Eg kontakter for tida bedrifter for å spørje om dei ynskjer eit samarbeid med meg, og kanskje du kan hjelpe meg på veg. Hør gjerne med di bedrift og gjer dei merksam på meg og kva eg kan gje attende i eit samarbeid. Kanskje er det nett di oppfordring som gjer at eg får den samarbeidspartnaren eg treng! 
 
Motivasjonsforedag, teambuilding, klatrekurs, treningsutfordringar og markedsføring.
 
Eg er opptatt av å gje attende med same verdi som bedrifta vil investere i prosjektet mitt med. Eg leverer teambuildingsdagar, klatrekurs, treningsutfordringar og motivasjonsforedrag til dei ansatte. Ein samarbeidsavtale inneheld og markedsføring av firmaet dykkar i sosiale media, og tradisjonelle medier. 
 
Eg har 4 ulike samarbeidspakkar, eg håpar du kan gjere bedrifta du arbeider i, eller eig, merksam på meg, så eg kan få høve til å presentere dei fire forslaga. Kanskje er det nett du som bidrar til at den første strilen set foten på toppen av Everest og fullfører seven summits neste år på denne tida.
 
Bedrifta di får tak i meg på catorislow@hotmail.com eller på mobil: 40081469
 
 
Med venleg helsing Cato Risløw. 
Lærar, rådgjevar og eventyrar.